Pasma Górskie

Wybierz pasmo górskie, które Cię interesuje

Pogrupowaliśmy wszystkie pasma górskie tak, abyś mógł łatwo odnaleźć szczyt lub szlak. Jeżeli nie wiesz, w którym paśmie leży dany szczyt skorzystaj z wyszukiwarki obok głównego menu.

Beskid Mały

Pasmo należące do Beskidów Zachodnich, zlokalizowane na wschód od Beskidu Śląskiego, oddziela je od siebie przełęcz (brama) Wilkowicka. Pasmo jest podzielone na część zachodnią i wschodnią przez rzekę Sołę. Najwyższy szczyt to Czupel.

Beskid Śląski

Część Beskidów Zachodnich wchodzących w prowincję Karpat Zachodnich. Tworzą go dwa pasma Czantorii oraz Baraniej Góry, oddzielone od siebie doliną rzeki Wisły. Najwyższy szczyt to Skrzyczne.

Beskid Wyspowy

Pasmo położone w Beskidach Zachodnich pomiędzy Doliną Raby a Kotliną Sądecką. Jego charakterystyczna nazwa pochodzi od pojedynczych, odseparowanych szczytów. Najwyższy szczyt to Mogielica.

Beskid Żywiecki

Bliski sąsiad Beskidu Małego oraz Śląskiego, należy do części Beskidów Zachodnich. Drugie co do wysokości pasmo górskie w Polsce, podzielony na część zachodnią (właściwą) i wschodnią. Najwyższy szczyt to Babia Góra.

Pieniny

Zlokalizowane w południowej części Polski jak również w Północnej części Słowacji stanowiące najwyższą część pasa skałek wapiennych zwanego Pienińskim Pasem Skałkowym. Pieniny dzielą się na trzy części: Pieniny Spiskie, Pieniny Środkowe, Małe Pieniny. Najwyższy szczyt to Trzy Korony (a raczej jedna z turni szczytowych Okrąglica)

Tatry

Najwyższe i jedne z najbardziej okazałych pasm w Karpatach. Tatry leżą na terenie Polski oraz Słowacji. Polska cześć to 22,3% (175 km²). Pasmo Tatr dzieli się na zachodnie i wschodnie. Najwyższy szczyt polskiej części to Rysy.